Implementatie

ZandloperImplementatie en borging

Een nieuwe taak van de Wmo-werkplaatsen is het implementeren van bestaande kennis, dat wil zeggen: systematisch en planmatig invoeren van bestaande kennis met als doel deze een structurele plek te geven in het beroepsmatig handelen en/of het functioneren van een organisatie.

We gaan met een aantal managers uit de betrokken organisaties aan de slag over de implementatie en borging. Op basis van een quick scan bepalen zij welke aspecten extra aandacht behoeven bij de implementatie van de drie werkwijzen/thema’s. Zij maken een implementatieplan om ervoor te zorgen dat de organisatie de opgedane kennis ook werkelijk gaat toepassen, en dat zij hun professionals faciliteren om ermee te werken en de opgedane  kennis toe te passen.

Implementatie in enge zin heeft een beperkt doel, namelijk dat het vernieuwingsproces wordt uitgevoerd zoals bedoeld.
Implementatie in brede zin heeft een breder doel, namelijk dat de verandering is geïntegreerd in het beroepsmatig handelen, in het functioneren van de organisatie of in de structuur van de sector. Wij sluiten aan bij die brede definitie.

Onze aanpak

Scholing van professionals in nieuwe methoden en werkwijzen en tegelijkertijd met het management van de deelnemende organisaties aan de slag met implementeren en borgen van de nieuwe manieren van werken in de organisatie. We doen dit vanuit het de opvatting dat het onvoldoende is om medewerkers te scholen in nieuwe methoden en werkwijzen. De organisatie moet het dan ook daadwerkelijk mogelijk maken, dat de medewerkers met die nieuwe werkwijzen en methoden aan de slag gaan. Alleen dan wordt de opgedane kennis werkelijk geïmplementeerd.

We kiezen voor drie thema’s, vooral omdat hier bij organisaties in de Wmo-sector  vraag naar is en omdat ze zeer actueel zijn in het kader van de nieuwe manieren van werken in de Wmo en de transitie van de AWBZ begeleiding.

Wat doen we?

Drie implementatiethema’s en parallel aandacht voor de implementatie en de borging van deze thema’s in de eigen organisatie

 1. Het Gesprek 
 2. Rehabilitatie in de wijk
 3. T-shaped professional
 4. Implementatie en borging 

Activiteiten

 • Scholing in deze methoden/werkwijzen voor professionals: 90 medewerkers van 16 organisaties en gemeenten nemen deel in de scholingsprojecten.
 • Scholingsdagen zijn er verspreid over een periode van anderhalf jaar: in maart en september 2014 en in februari en september 2015. Tussendoor worden uitwisselingsbijeenkomsten gehouden.
 • Met het management en de projectleiders implementatie van de deelnemende organisaties wordt gewerkt aan het integreren en borgen van de nieuwe werkwijzen in de organisatie. Dit gebeurt in een aantal workshops en uitwisselingsbijeenkomsten in 2014 en 2015.
 • Aan het einde van het proces volgt evaluatie en beschrijving van het traject en de opgedane ervaringen.
 • De scholingstrajecten worden uitgewerkt in drie trainingen, die gericht zijn op professionals in het werkveld. Deze opleidingsmodulen worden ook in het curriculum van de hogeschool ingevoerd.
 • We sluiten af met een conferentie.

 

Informatie bij Lies Korevaar, e.l.korevaar@pl.hanze.nl en Ferry Wester, f.wester@pl.hanze.nl.

Documenten

 • Implementatie Kick off, presentatie bij de startbijeenkomst van het implementatieproject
 • Plan kennisimplementatie

Onze samenwerkingspartners

We werken in het implementatieproject met diverse gemeenten en instellingen samen:

 • gemeente Oldambt
 • gemeente Tynaarlo
 • het Kopland
 • Lentis
 • MEE Groningen
 • Noorderbrug
 • Noordermaat
 • NOVO
 • Promens Care
 • Timpaan
 • Torion
 • Trias
 • Stichting Oude Ambt
 • Stichting Welzijn Aa en Hunze
 • Werkpro
 • de Zijlen