Welkom

Wmowerkplaats Noord logos-werkplaats(en) sociaal domein_Noord

De Werkplaats Sociaal Domein Noord (voorheen Wmo-werkplaats Noord) is een onderzoeks- en innovatiecentrum op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Meer weten over een Werkplaats? Lees het in de folder van de Wmo-werkplaatsen.

In de Wmo-werkplaats Noord werken het Lectoraat Arbeidsparticipatie en het Lectoraat Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische beperkingen van de Hanzehogeschool Groningen, gemeenten en instellingen samen. Aan onderzoek, praktijkontwikkeling en onderwijsontwikkeling op het terrein van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en meer specifiek op de terreinen van zorg en welzijn, jeugd en sociale zaken in en door de gemeenschap.

Het werkgebied omvat de provinciën Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats Sociaal Domein Noord maakt deel uit van een landelijk netwerk van Werkplaatsen Sociaal Domein. Zie www.werkplaatsensociaaldomenin.nl  De werkplaatsen worden mede gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Innovatie en implementatie
De werkplaats kent twee accenten, innovatie en implementatie. Bij innovatie gaat het om innovatieve werkpraktijken, gericht op het vernieuwen van de werkwijze. Bij implementatie gaat het in de praktijk brengen en borgen van  bestaande kennis en methoden.

Tijdsperiode
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mede door het ministerie van VWS gefinancierd. De huidige periode loopt van maart 2016 tot maart 2019. Dit is de derde fase. De eerste fase liep van 2009 – 2012 en de tweede van 2013-2016.

Transformatie
In de huidige transformatieperiode vinden in de sectoren Zorg en Welzijn, Jeugd en Sociale Zaken een ommekeer in het denken plaats. Voorheen draaide het om zorgen voor de burger die daar recht op had. Nu staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop.

Belangrijke vertrekpunten:

  1. eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht
  2. inzet eigen sociaal netwerk
  3. inzet van vrijwilligers
  4. pas als het niet anders kan ondersteuning door professionele dienstverleners.

Doel is versterking van zelfredzaamheid en participatie, vanuit eigen verantwoordelijkheid en kracht. En niet alleen eigen kracht, maar ook gezamenlijke kracht.  Daarnaast is het inperken van de toenemende kosten in de zorg een belangrijk motief. Met de decentralisaties komt ook een forse bezuiniging mee.