Categorie archief: Uncategorized

Train-de-trainer module Het Gesprek is uit

Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt veel van de gespreksvoerder die ‘het Gesprek’ voert met de burger. Deze nieuwe Train-de-trainer biedt in vier modules materiaal voor de gespreksvoerder om op een goede manier ‘het Gesprek’ met kwetsbare burgers te kunnen voeren. Jolanda Kroes en Suzanne Kuik van de Wmo-werkplaats Noord hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de module.

U kunt de module downloaden via de website van de Wmo-werkplaatsen.

Auteurs: Kroes, J., Kuik, S. (Hanzehogeschool Groningen);
Gademan, M., Witte, P. (Hogeschool Utrecht);
Boss, E., Verschelling, M. (Movisie);
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014

Bestrijden eenzaamheid

Vijf Wmo-werkplaatsen ontwikkelden gezamenlijk een nieuwe werkwijze om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. Het is een gefaseerde aanpak geworden waarbij het verhaal van degene die eenzaam is het startpunt vormt. Jolanda Kroes, als onderzoeker verbonden aan de Wmo-werkplaats Noord, leverde een bijdrage aan deze ontwikkeling.
In Sociale Vraagstukken verscheen een artikel over de werkwijze.
123AAlogoKlik hier om het artikel te kunnen lezen.

10 oktober a.s. Wmo-werkplaatsenconferentie te Utrecht

Op 10 oktober a.s. wordt in Utrecht de Wmo-werkplaatsen gehouden

Burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodig is. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oog voor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten.
Wat betekent de nieuwe Wmo voor de samenwerking tussen professionals en burgers en voor het vakmanschap van de beroepskrachten in het sociale domein? De Wmo-werkplaatsen presenteren in 20 workshops hun werk.

Voor het programma zie Uitnodiging conferentie 10 oktober 2014

Voor het overzicht van de workshops zie Wmowerkplaatsen_conferentie_workshopoverzicht

Kick off implementatie Wmo-interventies

Dinsdagmiddag 4 februari 2014 vond de kick off plaats van het scholings- en implementatieproject van de Wmo-werkplaats Noord. Meer dan 90 medewerkers van 17 verschillende organisaties (gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) waren aanwezig om gezamenlijk de aftrap te doen van het implementatiedeel van de Wmo-werkplaats Noord. De komende twee jaar worden de medewerkers van 17 betrokken organisaties geschoold  in de volgende drie interventies/werkwijzen:
1. Het Gesprek
2. Participatie door rehabilitatie in de wijk
3. Interdisciplinaire samenwerking in de wijk volgens het T-shaped model.

Parallel aan de scholing wordt de implementatie van het geleerde vorm gegeven door de projectleiders van de 17 betrokken organisaties.