Maandelijks archief: december 2014

Train-de-trainer module Het Gesprek is uit

Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt veel van de gespreksvoerder die ‘het Gesprek’ voert met de burger. Deze nieuwe Train-de-trainer biedt in vier modules materiaal voor de gespreksvoerder om op een goede manier ‘het Gesprek’ met kwetsbare burgers te kunnen voeren. Jolanda Kroes en Suzanne Kuik van de Wmo-werkplaats Noord hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de module.

U kunt de module downloaden via de website van de Wmo-werkplaatsen.

Auteurs: Kroes, J., Kuik, S. (Hanzehogeschool Groningen);
Gademan, M., Witte, P. (Hogeschool Utrecht);
Boss, E., Verschelling, M. (Movisie);
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014