Uitnodiging! Transformatie-tafels 7 februari 2017

Op 7 februari a.s. organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Noord een middag met als titel: Transformatie-tafels

Iedereen heeft er mee te maken: van burgers tot bestuurder, van professionals tot beleidsadviseurs, van gemeente tot zorginstelling. Nadat twee jaar geleden de transitie is voltooid, zitten we nu nog volop in het transformatieproces. Langzamerhand begint de stof te dalen. Professionals krijgen steeds scherper hoe handen en voeten te geven aan de nieuwe zorg- en dienstverlening. De organisatorische contouren worden steeds zichtbaar. En
alle ervaringen zijn input voor eventuele beleidsaanpassingen.
Het leek ons tijd om de kennis en kunde die met de transformatie is opgedaan met elkaar te delen. De Werkplaats Sociaal Domein Noord heeft daarom het initiatief genomen om een aantal Transformatie-tafels te organiseren. De tafeldame/-heer stelt aan de hand van concrete voorbeelden een thema aan de orde. De dames/heren en thema’s zijn:
– Be Wevers (gemeente Oldambt) over ‘hoe werk ik samen’
– Karin Kalverboer (ZorgInnovatie Forum) over ‘hoe betrek ik de burger erbij’
– Heleen Schut (gemeente Borger-Odoorn) over ‘hoe organiseer ik het’
– Mirjam van Werven (gemeente Appingedam) over ‘wat levert het op’
– Louis Polstra (Hanzehogeschool Groningen) over ‘hoe leren we van elkaar’

Algemene informatie:
Hoe laat? : 13.30 – 16.30 uur
Waar : Hanzehogeschool Groningen MarieKamphuisborg,
Zernikeplein 23, lokaal D0.005/D0.10
Voor wie? : Professionals, Management zorg- en welzijnsorganisaties, Beleidsmedewerkers Wmo gemeenten, docenten en studenten
Toegang : Gratis

U kunt één tafel bezoeken maar er bestaat ook de gelegenheid om van tafel te wisselen. Voorafgaand aan de Transformatie-tafels krijgt u een korte presentatie over de resultaten van de lopende (onderzoeks)projecten van Werkplaats Sociaal Domein Noord.

Voor informatie en opgave: j.k.nap@pl.hanze.nl