Presentatie werkveldbijeenkomst 28 maart 2019

Op 28 maart 2019 zijn ruim twintig stakeholders bijeen geweest om terug te kijken op de afgelopen jaren van de Werkplaats Sociaal Domein Noord. Tevens is toen stil gestaan bij mogelijke toekomstige thema’s voor de Werkplaats. Die zijn ge├»nventariseerd en als dia toegevoegd bij de gebruikte presentatie: WSD-bijeenkomst 28 maart 2018