Het Gesprek

Het Gesprek

Op verzoek van VWS ontwikkelen we samen met de Hogeschool Utrecht en Movisie een trainingsmodel voor het Gesprek (voorheen het keukentafelgesprek), waarin de focus ligt op het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ en het aansluiten bij de eigen kracht van de burger. In het kader van het Implementatietraject volgen professionals van verschillende instellingen en gemeenten de training, gevolgd door intervisiebijeenkomsten.

De train-de-trainer module Het Gesprek is in december 2014 gereed gekomen. De module is gratis te downloaden van de website www.wmowerkplaatsen.nl

Informatie: Jolanda Kroes, j.a.kroes@pl.hanze.nl en Suzanne Kuik, s.kuik@pl.hanze.nl.