T-shaped professional

T-vorm
Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

In sociale teams werken professionals uit verschillende disciplines. Vaak valt er op het vlak van werkelijk interdisciplinair samenwerken nog veel te winnen. ‘T-shaped’ samenwerken wil zeggen: integraal vanuit de verschillende vakgebieden naar een probleem kijken en gezamenlijk een diagnose stellen en een aanpak opzetten. Het gaat om de burger als totale persoon, niet de burger die is opgeknipt naar deelproblemen die je vanuit verschillende disciplines benadert.

Informatie: e.l.korevaar@pl.hanze.nl