Implementatie/borging

Implementatie en borging

We gaan met een aantal managers uit de betrokken organisaties aan de slag over de implementatie en borging. Op basis van een quick scan bepalen zij welke aspecten extra aandacht behoeven bij de implementatie van de drie werkwijzen/thema’s. Zij maken een implementatieplan om ervoor te zorgen dat de organisatie de opgedane kennis ook werkelijk gaat toepassen, en dat zij hun professionals faciliteren om ermee te werken en de opgedaneĀ  kennis toe te passen.

Informatie: Lies Korevaar, e.l.korevaar@pl.hanze.nl en Ferry Wester, f.wester@pl.hanze.nl