Innovatie

Lamp

Introductie

De Wmo-werkplaats ontwikkelt en begeleidt innovatieve Wmo-praktijken. Doel is een bijdrage te leveren aan de nieuwe werkwijze van de Wmo.
Daarnaast werkt de Wmo-werkplaats samen met andere Wmo-werkplaatsen aan een aantal centrale thema’s, zoals eenzaamheid, het Gesprek en sociale teams.

Wat is een Wmo-praktijk?
Een Wmo-praktijk is een sociale interventie, gericht op het veranderen van het gedrag van burgers en het beïnvloeden van hun omstandigheden, met als doel de kwaliteit van het leven of het samenleven te vergroten. Deze interventie valt onder de reikwijdte van de Wmo. Overall doel van de Wmo-praktijk is het bevorderen c.q. ondersteunen van de maatschappelijke participatie van de betreffende groep burgers.
De Wmo-praktijk kent een duidelijk omschreven doel en beoogd resultaat en een aanpak hoe dit te bereiken. De doelgroep is benoemd. In de aanpak is de Wmo-doelstelling terug te vinden. In de Wmo-aanpak wordt volgens onderstaande methode gewerkt:
1.            Versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid
2.            Bevorderen van het gebruik maken van het eigen informele netwerk van de
burger en het ondersteunen van dat netwerk
3.            Aanbieden van zorg- en dienstverlening.
Andersom is het ook belangrijk de sociale cohesie en naoberschap te stimuleren. Een sterke civil society is beter in staat de eigen burgers te helpen en te stimuleren om als volwaardige burger te functioneren.

Wat doen we?

Onze inzet bij de Wmo-praktijken

 • Mee-ontwikkelen van de Wmo-praktijk; in dat kader bieden we soms scholing aan medewerkers van betrokken instellingen
 • Beschrijven van de (beoogde) interventie en de aanpak
 • Monitoring en onderzoek of de aanpak werkt
 • Nagaan weke competenties vereist zijn.

Onze inzet bij de landelijke thema’s

 • Samen met andere Wmo-werkplaatsen ontwikkelen van een aanpak
 • Monitoren en onderzoek doen naar de uitwerking.

 Verdere activiteiten

 • Ontwikkelen van onderwijsmodulen, gericht op professionals in het werkveld en onderwijsmodules voor de initiële opleidingen
 • Scholing in de Wmo aan studenten en in Wmo-interventies aan professionals
 • Communicatie door middel van Wmo-ateliers, nieuwsbrieven en deze website.

Onze samenwerkingspartners

Bij de Wmo-praktijken en de thematische aanpak werken we samen met diverse gemeenten en instellingen:

 • gemeente Groningen
 • gemeente Midden Drenthe
 • gemeente Oldambt
 • gemeente Opsterland
 • MJD
 • Noorderbrug
 • het Oude Ambt
 • Timpaan
 • Welzijnswerk Midden Drenthe
 • STAMM CMO
 • CMO Groningen
 • Partoer

Documenten