Sociaal teams

Sociaal teams gemeente Groningen

De Werkplaats doet onderzoek naar de ontwikkeling van twee sociale teams in de gemeente Groningen, in de wijken Beijum en de Hoogte/Indische Buurt. Al werkende weg is er een nieuwe samenwerking tussen beroepskrachten uit verschillende sectoren tot stand gekomen. Het betreft teams van rond 13 professionals uit verschillende instellingen. De teams zijn nog in ontwikkeling, onlangs is in Beijum bijvoorbeeld het CJG aangeschoven.

De werkwijze van de teams gaat uit van het credo ‘eropaf’. Meldingen worden meteen verdeeld op basis van expertise en interesse, waarna twee beroepskrachten direct contact zoeken met de betrokken bewoners. De aanmeldingen betreffen bewoners die op meer dan twee levensterreinen ondersteuningsvragen hebben en de regie zijn kwijtgeraakt.

Het onderzoek van de Wmo-werkplaats richt zich onder meer op de vraag of de zelfredzaamheid en participatie van de bewoners toeneemt als gevolg van de interventies door het sociaal team. Hiervoor is er een 0-meting uitgevoerd door studenten. We herhalen de meting na een half jaar.

Daarnaast besteden we via participerend onderzoek aandacht aan onderwerpen als de samenwerking van de professionals met de moederorganisaties (wel/geen caseload), samenwerking met de nulde en tweede lijn en de competenties die van belang zijn om als sociaal werker in een integraal team te kunnen werken.

Inmiddels is er op initiatief van de gemeente een tussenevaluatie geweest waarin is besloten dat de werkwijze zal worden overgenomen in de andere wijken van de gemeente Groningen.

Informatie: Ria Barenkamp; h.barenkamp@pl.hanze.nl

 Documenten

  1. Onderzoeksvoorstel sociale teams gemeente Groningen
  2. Presentatie opzet Sociale wijkteams Groningen [MOV-1973097-1.0]
  3. Aan de slag met sociale wijkteams, waarin de ervaringen van vier gemeenten waaronder Groningen, door Movisie op een rij zijn gezet.
  4. Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen [MOV-1973098-1.0]