Keyring network

Sleutel.jpglhanger
Keyring network gemeente Opsterland: Buur & Co

‘Buur & Co’ is een initiatief om burgers die behoefte hebben om meer te participeren in de maatschappij een platform te bieden. Ge├»nspireerd door het fenomeen ‘Keyring Network’ uit Engeland heeft de gemeente Opsterland onlangs twee netwerken opgestart, samen met Timpaan Welzijn. In een Keyring netwerk nemen mensen deel die elkaar op verschillende manieren helpen en ondersteunen. De netwerken worden begeleid door vrijwilligers en waar nodig door professionele ondersteuners. Via huis aan huis informatieverstrekking en vanuit zorg- en welzijnsorganisaties zijn in Gorredijk circa 20 ge├»nteresseerden geselecteerd. Vervolgens zijn twee groepen gevormd van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en graag iets voor elkaar willen betekenen. De eerste twee bijeenkomsten, begeleid door Timpaan Welzijn hebben al tot diverse initiatieven van burenhulp opgeleverd. Vanuit de Hanzehogeschool wordt dit initiatief gemonitord om zo de verdere ontwikkeling van dit project te stimuleren.

Informatie: Arne van de Bos, a.van.den.bos@pl.hanze.nl

Documenten