Links

Links
Op deze pagina vindt u links naar relevante websites op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Landelijke website www.werkplaatsensociaaldomein.nl

Websites van andere Wmo-werkplaatsen:
Nijmegen
Twente
Utrecht
Zwolle
Friesland
Amsterdam
Almere-Zwolle
Rotterdam
Brabant

Algemene informatie over de invoering van de Wmo:
Lurn.nl
VNG/Programma Sociale Teams
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Ministerie van VWS/Wmo
Movisie
MOgroep

Lectoraat Arbeidsparticipatie
Lectoraat Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische beperkingen