Inzet vrijwilligers

Inzet vrijwilligers onder de Wmo
Inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van burgers met psychosociale/psychische/verstandelijke beperkingen. Deze praktijk bouwt voort op een eerdere Wmo-praktijk waar vrijwilligers een training kregen in het bezoeken van en voeren van een gesprek met mensen met psychosociale/psychische/verstandelijke  beperkingen die in de buurt wonen.

Vrijwilligers zijn, vanwege de AWBZ-historie, vaak niet bekend met deze groep burgers. Zij hebben meestal geen deskundigheid om deze groep burgers adequaat te begeleiden.

Om in deze leemte te voorzien wordt een trainingsaanbod ontwikkeld om de deskundigheid van vrijwilligers in de omgang van mensen met psychosociale/psychische/verstandelijke beperkingen te bevorderen. De training wordt samengesteld op basis van gesprekken met het werkveld.

Informatie: Jolanda Kroes, j.a.kroes@pl.hanze.nl

Documenten