Eenzaamheid

Mensenmenigte
Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

We ontwikkelen samen met andere Wmo-werkplaatsen een werkboek en instrument waarmee je eenzaamheid kunt signaleren, bespreekbaar maken en aan kunt pakken. Dit moet resulteren in een breed gedragen instrument, dat een handvat biedt om eenzaamheid te signaleren en met mensen in gesprek te gaan over hun eenzaamheid. Recent is het instrument door het werkveld van feedback voorzien. April 2014 wordt een pre-pilot uitgevoerd met medewerkers van Noorderbrug die het instrument en de informatie in het  bijbehorende werkboek toetsen in de praktijk. We willen het instrument vanaf september met twee sociale teams in de praktijk toepassen en evalueren.

Als u interesse heeft voor deze aanpak, dan wil Jolanda Kroes van het lectoraat Rehabilitatie u graag nader informeren. j.a.kroes@pl.hanze.nl.

In Sociale Vraagstukken verscheen in november 2014 een artikel over de werkwijze.
123AAlogoKlik hier om het artikel te kunnen lezen.

Documenten