Conferenties & symposia

Conferenties en symposia

Hier vindt u de conferenties en symposia die door de Wmo-werkplaats Noord zelf zijn georganiseerd.

3 december 2015: Afsluitende conferentie ‘De praktijk van de Wmo in de regio’.

Programma 3 december 2015
Terugblik en vooruitblik 
WIJ GRONINGEN

Workshop Mensen met beperking helpen participeren
Workshop De collectieve aanpak in sociale teams
Workshop Implementatie
Workshop Eenzaam ben je niet alleen
Workshop Buur&Co
Workshop Het Gesprek
Workshop T-shaped werken
Workshop Sturing sociale gebiedsteams

Wmo-atelier Doorbreek eenzaamheid (in samenwerking met Wmo-werkplaats Friesland)
Leeuwarden, 20 januari 2015

Plenaire lezingen
Opening en welkom
Dagvoorzitter Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Hanzehogeschool

Eenzaamheid en sociaal isolement: ambities en mogelijkheden
Dr. Anja Machielse, universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek

Aanpak integrale eenzaamheid
Jolanda Kroes, lectoraat Rehabilitatie/onderzoeker Wmo-werkplaats Hanzehogeschool
Job van ’t Veer, associate lector NHL en onderzoeker Wmo-werkplaats Friesland

Workshops
1. Samenredzaamheid: Buur&Co
Arne van den Bos, onderzoeker Wmo-werkplaats Noord en Otto Veenstra, opbouwwerker Timpaan Welzijn en begeleider Buur&Co
2. Licht verstandelijke beperking en eenzaamheid
Mirjam Harmsen, staffunctionaris/trainer MEE Friesland
3. Individuele Rehabiltatiebenadering (IRB) in de wijk
Annemarie Zijlstra, rehabilitatiespecialist bij Promens Care, lid van de Kenniskring Lectoraat Rehabilitatie,
4. De Friese integrale eenzaamheidsaanpak. Signaleren en dan?!
Willie Oldengarm, projectleider integrale aanpak Eenzaamheid Timpaan Welzijn en Ieta Berghuis, docent/trainer Wmo-werkplaats Friesland
5. Eenzaamheidsaanpak vanuit een sociaal team
Jolanda Kroes, Lectoraat Rehabilitatie/onderzoeker Wmo-werkplaats

Hier vindt u de powerpoint presentaties van verschillende van de lezingen en workshops:
Presentatie_Dr._Anja_Machielse_symposium_Eenzaamheid
Presentatie__over_integrale_aanpak_eenzaamheid_Wmo-werkplaatsen
Workshop_gebruik_IRB_bij_eenzaamheid
Workshop_Doorbreek_eenzaamheid_en_sociaal_isolement,_de_aanpak_vanuit_de_Wmo-werkplaatsen
Workshop_De_Friese_integrale_Eenzaamheidsaanpak_symposium_Eenzaamheid
Workshop_Buur&Co_Symposium_Eenzaamheid

Wmo-atelier Sociaal Wijkteams
Groningen, 13 november 2013

Plenaire lezingen
Opening en welkom
Dagvoorzitter Michele Garnier, dean Sociale Studies

Samenwerking in T-shaped vorm
Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord.

Sociale teams lopen zich warm
Marian Feitsma, Cmo Groningen

Workshops
1. De praktijk van sociale teams
Lysbeth de Jong en Annette de Vries, Partoer
2. Samenwerken volgens het T-shaped model
Lies Korevaar, lectoraat Rehabilitatie
3. De praktijk van de sociale teams in Groningen, successen en valkuilen
René Paulissen (MJD) en Evelien Verschuren (Centrum Jeugd en Gezin in Beijum Groningen
4. Bouwstenen voor sociale teams
Greetje Kolk en Judith Otte, STAMM CMO.
5. Signalering en aanpak van eenzaamheid door het  sociale team
Jolanda Kroes, lectoraat Rehabilitatie

Afsluitende conferentie Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe
Groningen, 28 juni 2012

Plenaire lezingen

  1. Inleiding Agnes Wolbert, lid Tweede Kamer, PvdA
  2. Drie jaar Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe: opzet, ervaringen en resultaten, Lies Korevaar, lector Rehabilitatie
  3. Inleiding Henriëtte van Essen, Gemeente Groningen

Presentatie DVD Brughoes Tynaarlo

Wmo-atelier
Groningen, 28 maart 2011

Plenaire lezing
Stand van zaken van de Wmo Werkplaats en de eerste bevindingen aan de hand van de ‘T-shaped professional’, Lies Korevaar, lector rehabilitatie, projectleider.

Workshops

  • Burgers met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond: hoe communiceer je met elkaar? Lies Korevaar en Arne van den Bos, lectoraat Rehabilitatie
  • Samenwerken in het kader van de Wmo, Jolanda Kroes, lectoraat Rehabilitatie en Herman Scholte, Promens Care
  •  Inzet eigen kracht en eigen netwerk, Sandra Vos, lectoraat Rehabilitatie en Riny Koersen en Annelies Meijer, Community Support

Sturing door de gemeente, Ferry Wester, STAMM CMO, coördinator Wmo-werkplaats en Jelly Bruining, gemeente Groningen

Kick off bijeenkomst Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe
Groningen, 2 november 2009

  1. De Aftrap, Agnes Wolbert, is Tweede Kamerlid en stond met haar amendement aan de wieg van de Wmo-werkplaatsen in Nederland
  2. Wat gaan we doen?, Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen, gaat in op de inhoud van de Wmo-werkplaats: doel, wat gaan we doen, waar komen we op uit.
  3. Ronde tafelinterviews, Dagvoorzitter Henk Hofstra bevraagt medewerkers van de betrokken instellingen over hun Wmo-praktijk.
  4. De Wmo-praktijk bekeken vanuit de gemeente, Wethouder H.H. Assies van de gemeente Tynaarlo geeft zijn visie op de Wmo en de Wmo-praktijk vanuit zijn gemeentelijke praktijk