Presentaties 2009-2012

Hier vindt u een overzicht van de presentaties die in de periode 2009-2012 door de Wmo-werkplaats Noord (destijds Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe) zijn gehouden.

 • Bos A. van de en Vos S. – Workshop: De gereedschapskist van de welzijnwerker nieuwe stijl: welke competenties zijn nodig om burgerparticipatie en eigen kracht van mensen met beperkingen te ondersteunen?  Symposium Rehabilitatie en Herstel, 29 juni 2011
 • Emmens G. – Workshop: Wonen-leren-werkenprogramma voor jongeren met complexe problematiek. Symposium Rehabilitatie en Herstel, 29 juni 2011
 • Korevaar, Lies, Presentatie Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe aan Staatssecretaris dr. J. Bussemakers tijdens haar bezoek aan Groningen, 9 november 2009
 • Korevaar, Lies. De WMO-werkplaats Groningen-Drenthe. Naar een Welzijn(swerker) Nieuwe Stijl. HSAO Sectorberaad, 5 maart 2010
 • Korevaar, Lies. Presentatie aan HSAO Sectorraad-overleg directeuren hogescholen
 • Korevaar, Lies. Workshop De welzijnswerker nieuwe stijl: Ruimte voor vakmanschap” op congres Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2010, Nieuwegein, 27 mei 2010
 • Korevaar, Lies, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat is rehabilitatie! Plenaire lezing, symposium Maatschappelijke participatie door individuele rehabilitatie.  Utrecht, 13 oktober 2010
 • Korevaar, Lies.  De Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe. Naar een Welzijn(swerker) Nieuwe Stijl, Bijeenkomst Wmo-wethouders. Zwolle, 20 september 2010
 • Korevaar, Lies. De Individuele Rehabilitatiebenadering en de WMO. Conferentie Stamm Cmo, Assen, 22 maart 2012
 • Korevaar, Lies & Jolanda, Kroes. Twee dagdelen ontwikkeld en verzorgd voor vrijwilligers van MJD over de omgang met burgers met psychische en verstandelijke beperkingen
 • Kroes, J.A., Workshop Samenwerken in het kader van de WMO, 28 Maart 2011
 • Kroes, J.A., Workshop Samenwerken in het kader van de WMO 29 Juni 2011
 • Kroes, J.A., Presentatie World congres, Mental Health, Zuid Afrika 17 t/m 21 Oktober
 • Meulen, Siemen,        Workshop ‘Wmo-praktijk Midden-Drenthe: herstel midden in de maatschappij’ op symposium
 • Meulen S. van der en Kroes J. – Workshop; Wat vraagt de Wmo aan samenwerkingscompetenties van werkers. Symposium Rehabilitatie en Herstel, 29 juni 2011
 • Wester, Ferry, Wmo-college voor vierdejaars studenten, 2011
 • Wester, Ferry, College Wmo-beleid en sturing gemeenten, Master Social Work. Groningen, juni 2012
 • Wester Ferry, Workshop Relatie gemeente – instelling op twee regionale conferenties van de MOgroep, 2010 en 2011
 • Wester Ferry, Workshop Relatie opdrachtgever – opdrachtnemer Conferentie Welzijn Nieuwe Stijl en Samenlevingsopbouw, 2010