Publicaties 2013-2015

Hier vindt u de publicaties van de Wmo-werkplaats Noord in de periode 2013-2015

Rapporten van de uitgevoerde projecten in de periode 2013-2015:
Buur & Co
Het Gesprek in Midden-Drenthe
Sociaal Pionieren in Oldambt
Sociale Teams De HoogteIndische Buurt en Beijum
Sturing van de Gebiedsgerichte aanpak
Vrijwilligers en de Wmo

Landelijke publicaties waar de Wmo-werkplaats Noord aan mee heeft gewerkt
Het Gesprek
Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt veel van de gespreksvoerder die ‘het Gesprek’ voert met de burger. Deze nieuwe Train-de-trainer biedt in vier modules materiaal voor de gespreksvoerder om op een goede manier ‘het Gesprek’ met kwetsbare burgers te kunnen voeren. Jolanda Kroes en Suzanne Kuik van de Wmo-werkplaats Noord hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de module.

U kunt de module Het Gesprek in 2015-Train-de-trainer hier downloaden.

Auteurs: Kroes, J., Kuik, S. (Hanzehogeschool Groningen);
Gademan, M., Witte, P. (Hogeschool Utrecht);
Boss, E., Verschelling, M. (Movisie);
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
Doorbreek eenzaamheid
Vijf Wmo-werkplaatsen ontwikkelden gezamenlijk een nieuwe werkwijze om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. Het is een gefaseerde aanpak geworden waarbij het verhaal van degene die eenzaam is het startpunt vormt. Jolanda Kroes, als onderzoeker verbonden aan de Wmo-werkplaats Noord, leverde een bijdrage aan deze ontwikkeling.
In Sociale Vraagstukken verscheen een artikel over de werkwijze.
123AAlogoKlik hier om het artikel te kunnen lezen.
U kunt de module hier downloaden Het-Gesprek-in-2015-Train-de-trainer Eenzaam-ben-je-niet-alleen.jpg

Timpaan Welzijn & Wmo-werkplaats Noord

Magazine Timpaan. Alles wat je aandacht geeft groeit. Oktober 2014.