2009-2012

Groningen-Drenthe

De Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe richtte zich in de periode 2009-2012 op het stimuleren en ondersteunen van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek bij hun maatschappelijke participatie. Daarbij lag de focus op het realiseren van werkwijzen die voortvloeien uit de Wmo doelstelling: eerst de eigen verantwoordelijkheid en kracht van mensen aanboren en versterken, benutten en activeren van het eigen sociale netwerk, betrekken van ervaringsdeskundigheid van de doelgroep, en daarna pas zorg en hulpverlening.

De werkplaats ontwikkelde en volgde vijf innovatieve Wmo praktijken:

  1. Community Support: methodisch gebruikmaken van de hulpbronnen in het sociale netwerk (gemeente Menterwolde)
  2. Woon-, werk- en leerprogramma voor jongeren met (dreigende) meervoudige problematiek (Groningen stad, St. Huis)
  3. Activerend huisbezoek van mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking, die in de wijk wonen (Groningen stad, MJD)
  4. Vergroten participatie van mensen met psychische problematiek in de lokale (dorps)samenleving (gemeente Midden-Drenthe, GGZ en Welzijn Midden-Drenthe)
  5. Versterken van maatschappelijke en arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke en psychiatrische beperking (gemeente Tynaarlo, Promens Care en een aantal andere instellingen)

De beschrijving en evaluatie van de Wmo praktijken leverden op: zicht op de benodigde competenties voor de medewerkers en vertaling naar onderwijsmodulen; daarnaast beschreven sociale interventies die in een landelijke databank worden aangeboden.

De werkplaats was actief in de provincies Groningen en Drenthe, met name in de stad Groningen, gemeenten Menterwolde, Tynaarlo en Midden Drenthe, d.w.z. een stedelijke omgeving en drie plattelandssituaties.

Downloads

Eindproducten

Download hieronder de eindproducten uit de Wmo werkplaats Groningen – Drenthe, voortkomend uit de innovatieve Wmo praktijken.