Onderwijsmodules

Welcome backHier vindt u de onderwijsmodules die door de Wmo-werkplaats Noord zijn ontwikkeld. Modules die door andere Wmo-werkplaatsen zijn ontwikkeld vindt u op de site www.wmowerkplaatsen.nl

Hier vindt u de vier ontwikkelde onderwijsmodules

Samenwerken in het kader van de Wmo
Hoe kunnen organisaties samenwerken met andere instellingen? Vier essentiële elementen voor professionals om tot ontschotting en daarmee samenwerking te komen.

Omgaan met burgers met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking
Introductie voor vrijwilligers
Studenten leren wat nodig is om als vrijwilliger een activerend huisbezoek af te leggen bij iemand met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking.

Sturing door gemeenten onder de Wmo
Introductie workshop voor professionals en managers van zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmedewerkers, management en bestuurders van gemeenten

Een introductie op het terrein van overheidssturing. Als iedereen inzicht heeft in elkaars positie en rollen, kan dat bijdragen aan een effectiever verloop van processen van beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Zelf- en samenredzaamheid
In deze lessenreeks krijgen studenten kennis van de begrippen zelfredzaam en samenredzaam, wat de betekenis hiervan is voor de burger en zijn/haar sociaal netwerk en wat het betekent voor de ondersteuning die door de professional wordt geboden