Sturing

Sturing door gemeenten onder de Wmo

Introductie workshop voor professionals en managers van zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmedewerkers, management en bestuurders van gemeenten

In de doelen van de Wmo staat participatie voorop. De Wmo kent maatschappelijke en bestuurlijke doeleinden. De Wmo wil de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burgers versterken. Aan de bestuurlijk kant wil de Wmo burgers en maatschappelijke organisaties bij het beleid betrekken. Bovendien zijn maatschappelijke problemen complex, gemeenten hebben andere partijen nodig om maatschappelijke vraagstukken goed in kaart te krijgen en om ze aan te kunnen pakken. Dit vraagt om een andere manier van sturen door gemeenten, een manier van sturen waarbij zij meer open staan voor de bijdrage van de burger en die van maatschappelijke organisaties, én dat ook stimuleren. In de praktijk worden verschillende manieren van sturing toegepast. Uit het onderzoek van de Wmo werkplaatsen bleek dat gemeenten daarin geen expliciete keuzes maken. Het bleek ook dat inzicht in de rol die gemeenten en instellingen in een proces spelen, kan bijdragen aan een duidelijke onderlinge relatie.

Doel

In de workshop willen we kennis aanbieden over sturing op het terrein van de Wmo en over sturingsmodellen.

  • De cursisten hebben kennis verkregen over sturingsmodellen, de beleidscyclus en de relatie tussen beide.
  • Zij hebben begrip gekregen voor de rollen die door de diverse partijen in een beleidsproces worden gespeeld, van de fase van visievorming tot uitvoering en evaluatie.
  • De cursisten kunnen daardoor beter participeren in zo’n proces.

Voor wie?

  • Bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van gemeenten die werkzaam zijn op het terrein van de Wmo.
  • Managers en professionals van maatschappelijke en zorgorganisaties die werkzaam zijn op het terrein van de Wmo.
  • Studenten master social work.

Opzet van de module

In de workshop krijgen de deelnemers informatie over de Wmo, sturing en sturingsmodellen: klassieke overheidssturing (government), New Public Management en governance. De Wmo streeft naar vergroting van de participatie van de burger. Dit komt naar voren zowel in de maatschappelijke doelen als n de bestuurlijke doelen.

Daarbij wordt ingegaan op de relatie met de beleidscyclus en de relatie tussen gemeente en uitvoerende maatschappelijke- en zorgorganisaties. Aan de hand van oefeningen gaan we in op de relatie tussen opdrachtgevende gemeente en uitvoerende organisaties en de verschillende rollen die betrokken partijen kunnen spelen.

Meer informatie

Download hier de Module_Sturing_door_gemeenten_onder_de_Wmo en de Bijlage Sturing gemeenten onder de Wmo (ppt-presentatie)

Contact

Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie Dr. Lies Korevaar E: e.l.korevaar@pl.hanze.nl